Curriculum

Schedule of lectures, classes and seminars in academic year 2020/2021 (English version) (Polish version)
Taiwanese path. Schedule of lectures, classes and seminars in academic year 2020/2021 (English version) (Polish version)


The Study programmes :

1. The Study programme 2020/2021 - 2025/2026 - download (English version) (Polish version)

2. The Study programme 2019/2020 - 2024/2025 - download (English version) (Polish version)

3. The Study programme 2018/2019 - 2023/2024 - download

4.The Study programme 2017/18 - 2022/23 - download

5. The Study programme 2016/17 - 2021/22 - download

6. The Study programme 2015/16 - 2020/21 - download

7. The Study programme 2014/15 - 2019/20 - download

INFORMATION FOR TEACHERS :

Uchwała nr 2186 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z dnia 1 lipca 2020 r.

1. Sylabus template in Polish language - nowa wersja

2. Sylabus template in English language - new version


Uchwała nr 700/01/2019  Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 31.01.2019 r. - pobierz

1.1 Sylabus template in Polish language

1.2. Sylabus template in English language
 

Wzory sylabusów dla VI roku "Praktyczne Nauczanie Kliniczne - wybrana specjalność" znajdują się w pkt.8 (poniżej) 

2. Instrukcja wypełnienia Sylabusa

3. Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego

4. Wykaz dotyczący punktów ECTS i Nakładu pracy w roku akademickim 2020/21

5. Schedules of lectures, classes and seminars

5.1.  Schedule of lectures, classes and seminars in academic year 2019/2020  - (English version) (Polish version)
  
5.1. a  The Classes - in academic year 2019/2020 -  download


6. Propozycje wprowadzenia:
Pismo nr DL/D/3785/2019 z dnia 19.11.2019 r. Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie rezygnacji z prowadzenia lub zmian w dotychczasowych oraz propozycji wprowadzenia nowych przedmiotów fakultatywnych - pobierz

  • nowego przedmiotu fakultatywnego
  • zmian w przedmiocie fakultatywnym - pobierz

7. Propozycje wprowadzenia:
Pismo nr DL/ED/88/2020 z dnia 06.02.2020 r. Prodziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie praktycznego nauczania klinicznego - wybrana specjalność - pobierz

  • Załącznik nr 1 - Wykaz specjalności-przedmiotów praktycznego nauczania klinicznego do wyboru przez studenta VI roku
  • Sylabus Praktycznego nauczania klinicznego - wybrana specjalność:

PREVIOUS CURRICULUMS :

1. Curriculum 2018/2019   (polish version) (english version)

2. Curriculum 2017/2018

3.Curriculum 2016/2017

4. Curriculum 2015/2016

5. Curriculum 2014/2015