Curriculum

Uchwała nr 700/01/2019  Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 31.01.2019 r. - pobierz

1.1 Sylabus template in Polish language

1.2. Sylabus template in English language
 
  Wzory sylabusów dla VI roku "Praktyczne Nauczanie Kliniczne - wybrana specjalność" znajdują się w pkt.8 (poniżej) 

2. Instrukcja wypełnienia Sylabusa

3. Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego

4. Wykaz dotyczący punktów ECTS i Nakładu pracy

5. Schedule of lectures, classes and seminars in academic year 2018/2019 - (English version) (Polish version)

5.1  The Classes - in academic year 2018/2019 - download

6.1.  The Study programme 2012/13 - 2017/18 - download

6.2. The Study programme 2013/14 - 2018/19 - download

6.3. The Study programme 2014/15 - 2019/20 - download

6.4. The Study programme 2015/16 - 2020/21 - download

6.5. The Study programme 2016/17 - 2021/22 - download

6.6. The Study programme 2017/18 - 2022/23 - download
 
7. Propozycje wprowadzenia:
Pismo nr DL/D/68 /2017 z dnia 16.01.2017 r. Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie rezygnacji z prowadzenia lub zmian w dotychczasowych oraz propozycji wprowadzenia nowych przedmiotów fakultatywnych - pobierz

8. Propozycje wprowadzenia:
Pismo nr DL/ED/272/2017 z dnia 08.02.2017 r. Prodziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie praktycznego nauczania klinicznego - wybrana specjalność - pobierz

  • Załącznik nr 1 - Wykaz specjalności-przedmiotów praktycznego nauczania klinicznego do wyboru przez studenta VI roku
  • Sylabus Praktycznego nauczania klinicznego - wybrana specjalność:

9. Curriculum 2017/2018

10. Curriculum 2016/2017

11. Curriculum 2015/2016

12. Curriculum 2014/2015